Контакт информации за Педагошкиот Факултет

ул. „Васко Карангелевски” б.б.
7000 Битола
Р. Македонија

e-mail: pfbt@uklo.edu.mk

Контакт телефони:

Деканат – Централа    047 253 652   047 253 694

Факс  047 203 385

Декан Добри Петровски    047 253 652

Продекан Јове Талевски     047 207 353

Продекан Бисера Костадиновска Стојчевска    047 207 354

Сметководство   047 207 355

Библиотека   047 207 356

Правна служба   047 207 358

Портирница   047 207 364

Служба за студентски прашања:  047 207 357