РАСПОРЕД

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЛЕТЕН (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ВО 2023/2024 ГОДИНА (ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ)

Листа на изборни предмети од УКЛО, во парен (летен) семестар, во академската 2023-2024

  • Предавањата по предметот Преглед на книжевноста од 9 до 19 век и прердобата од новата македонска книжевост кај доц. д-р Анита Ангелевска ќе се одржуваат во четврток во 11.30 часот.
  • Студентите кои овој семестар имаат изборни предмети кај проф. д-р Билјана Граматковски, да дојдат овој вторник, 20.02. во 9:30 часот, во кабинет.
  • Студентите кои во нареден (летен) семестар ќе слушаат Педагогија да бидат на факултет во 9 часот во вторник (20.02.2024).
    Оние кои слушаат Социјално-педагошка работа со семејство да бидат на факултет во среда (21.02.2024) во 9 часот.
  • Се известуваат студентите на прв циклус студии кои имаат изборен предмет кај проф д-р Деан Илиев во летниот семестар во учебната 2023/2024 год., заради планирање на реализацијата на активностите поврзани со предметите, да се обратат кај професорот Илиев во понеделник (19.02.2024) во 10.00 часот.

Информации за предавања