РАСПОРЕД

Информации за предавања

  • Им се соопштува на студентите од I, II и IV година, насока воспитувачи да се јават на 23.02.(четврток) во 9 часот кај проф. Билјана Граматковски во врска со предметот Педагошка практика и Практична настава. Студентите од III година ќе добијат насоки за време на предавањата по предметот Методика на ВОР по македонски јазик.
  • Им се соопштува на претставници од студентите кои овој семестар имаат задолжителни и изборни предмети кај проф. Билјана Граматковски, да се јават на 15.02. (среда) во 9:45 часот, (кабинет)да добијат насоки во однос на предавањата.