Распоред на часови за летен (парен) семестар во академската 2021-2022 година

Студентите од насоките Одделенски наставник (втор семестар), МЈК (четврт семестар) и СРП (четврт семестар) да се обратат телефонски или по е-маил до проф. д-р Татјана Атанасоска заради договор околу часовите.

Претставници од студентите коишто овој семестар ќе слушаат предмети (Менторство, Иновации и претприемништво и Социјална политика и непрофитна менаџмент) кај доц. д-р Весна Стојановска, да ја контактираат на емаилот stvesi@yahoo.com заради утврдување на термините за предавања.

Студентите кои овој семестар ќе слушаат предмети кај проф. д-р Марија Ристевска ќе имаат средба со професорката во читалната на факултетот (со цел да се договорат за предавањата и да си подигнат материјали за учење) во понеделник 21.02.2020 година по следниов распоред:
– Наставник за одделенска настава (осми семестар)-Инклузивна педагогија во 9 часот
– Воспитувач (шести семестар)- Инклузивна педагогија во 9 часот
– МЈК (четврт семестар)- Инклузивна педагогија во 9.15 часот
– АЈК ( четврт семестар)- Инклузивна педагогија во 9.15 часот
– СРП ( втор семестар) – Основи на специјална и рехабилитациска педагогија во 9.15 часот
– АЈК (шести семестар)- Методика на воспитната работа во 9.45 часот
Студентите од прв циклус, кои овој семестар ќе следат предавања кај проф. д-р Билјана Граматковски да дојдат в понеделник, 21.02. во 9 часот, да се утврдат термини и да се дадат материјали. Доволно е да дојдат неколку студенти, заради запазување на протоколите.
Се известуваат студентите од прв циклус студии кои овој семестар имаат задолжителен или изборен предмет да ме контактираат на меилот dean.iliev@uklo.edu.mk  или на тел. 075230202 за да го дефинираме конечниот распоред за реализација на часовите во летниот семестар. Пожелно е да ме контактирате до петок.
Се најдобро и чувајте се!
проф. д-р Деан Илиев
Се известуваат студентите од насоката Социјална и рехабилитациска педагогија, 6 семестар да се обратат на следнава електронска адреса milena_pejcinovska@yahoo.comкај проф. Милена Пејчиновска -Стојковиќ со цел да ги договорат предавањата и сите активности по предметот Превенција на девијантното однесување. 
Се известуваат студентите кои имаат предмети во летен семестар кај проф. д-р Златко Жоглев да пратат е-маил на zlatko_zhoglev@uklo.edu.mk или да контактираат на телефон 071 360 607 за договор околу предавањата.
Студентите кои во летниот семестар имаат задолжителни и изборни предмети кај проф.д-р Валентина Гулевска да ја контактираат професорката на следнава мејл адреса valentina.gulevska@uklo.edu.mk заради организирање на онлајн настава.