Распоред на часови за ЗИМСКИ (непарен) семестар во академската 2022-2023 година

Дополнителни промени во распоредот се прават со договор помеѓу професорот и студентите.
  • Студентите кои имаат предмети кај проф. д-р Весна Стојановска да ја контактираат на следниов е-маил stvesi@yahoo.com.
  • Наставата кај Проф. д-р. Татјана Атанасоска нема да се одржува во периодот од 10ти до 18ти Октомври.
    Студентите од студиските групи Педагогија АЈК трет семестар и СРП прв семестар  по предметот Теорија на воспитание, првиот час ќе го имаат на 19ти Октомври со почеток во 9 часот.