СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ МЕНТОРИ ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК НА ТРЕТ ЦИКЛУС (ДОКТОРСКИ) СТУДИИ

Documents that Ph.D candidates need to submit upon application

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
за студенти запишани во академската 2021-2022 година и понатаму

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по нова програма (за студенти запишани од 2018/19 и понатаму)

Упатство за пријавување и одбрана на докторски труд
Guidelines for doctoral thesis

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СТАРА ПРОГРАМА

за студенти запишани во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 години

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по стара програма (за студенти запишани последно во академската 2017/18 година)