ТРЕТ ЦИКЛУС – Докторски студии

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

за студенти запишани во академската 2021-2022 година и понатаму

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СТАРА ПРОГРАМА

Програмата е за студенти запишани во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 години

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус по стара програма (за студенти запишани последно во академската 2017/18 година)