Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објавена е КОНЕЧНА ранг листа за запишување на студенти во прва година.

Запишувањето на првиот семестар во прва година за сите кандидати е на 10 и 13 септември (петок и понеделник)

Потребни докукменти и уплатници за запишување:

Објавен е КОНКУРС за запишување на кандидати на програма за стекнување на Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки  факултет- Битола  на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, во  зимски семестар во академската 2021/2022 година

Се известуваат студентите од прв и втор циклус на Педагошкифакултет – Битола дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битолаќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема„Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, во текотна месеците октомври и ноември 2021 година. Предавачи на обуката ќебидат професори од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ифранцуски експерт, а обуката ќе биде спроведена онлајн.

Повеќе информации тука

КОНКУРС за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси)

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar