Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  
Сите колеги кои се пријавија за активностите во рамките на Проектот со Лоја да се зачленат во фб. Групата Лоја за да се договорат околу почетокот на активностите со мене. Благодарам!
проф. д-р Татјана Атанасоска

Објавено е РЕШЕНИЕ за прием на студенти на Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) во академската 2020-2021 година.

Првиот академски час ќе се одржи на 2ри март (вторник) во 11 часот, со физичко присуство во просториите на Педагошки факултет - Битола со почитување на сите мерки за безбедност. 

Се известуваат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар ќе се изведува од 22 до 26 февруари. Доколку плаќате преку iKnow системот внимавајте пресметката да е иста со онаа од студентски прашања. Пополнете ги анкетите за да може да запишете летен семестар на iKnow.

Потребни уплатници за упис на летниот семестар:
1. Школарина за летен семестар (секој студент плаќа според пресметката на кредити)
2. Реализација на активности на УСС 
3. Реализација на активности на ФСС-ПФБТ
4. Обрасци (50 денари плаќаат редовните студенти, а 25 денари вонредните студенти)

Студентите од сите насоки ќе може да добијат потпис на Пријавата за ЕКТС кредити од проф. Билјана Граматковски и проф. Јасминка Кочоска, секој ден од 9 до 10 часот во кабинетот.

По повод 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески и прогласувањето на 2021 за година на Конески, Педагошкиот факултет и Македонското научно друштво од Битола организираат Тркалезна маса со наслов „Делото на Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“.
Од оправдани причини Тркалезната маса со наслов „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“, која беше најавена да се одржи на 28.05.2021год., се преместува на 01.06.2021 година.
Исто така рокот за пријавување на апстрактите се продолжува до 15.03.2021 година. 

Почитувани студенти,
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН во соработка со Педагошкиот факултет во Битола, со цел зголемување на знаењата на студентите во областа на дискалкулијата, ја има честа да ве покани на бесплатно учество на вебинарот насловен “Дискалкулија: од лабораторија до училница”.
Вебинарот ќе се одржи на 20-ти февруари (сабота) со почеток од 10 часот преку платформата ZOOM.
Повеќе информации овде.

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar