Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Во организација на ФСС на Педагошкиот факултет, Битола на 15 јуни 2021 г. се оствари воспитно-образовна посета на споменици на природата и општи заштитени зони во Македонија. Во таа насока, групата од 10 студентки кои покажаа солидни резултати во текот на студиите и кои беа вклучени во активности на подобрување на студентскиот живот, заедно со професорката Милена Пејчиновска-Стојковиќ ги посетија: Кањонот Матка и пештерата Врело; Националниот Парк Маврово; и с. Вевчани и Вевчанските Извори.

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar