Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објавено е РЕШЕНИЕ за прием на студенти на Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) во академската 2020-2021 година.

Првиот академски час ќе се одржи на 2ри март (вторник) во 11 часот, со физичко присуство во просториите на Педагошки факултет - Битола со почитување на сите мерки за безбедност. 

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar