Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

Објавен е распоред на часови за летен семестар во академската 2020-2021 година

Распоред на часовите кај проф. д-р Деан Илиев за летен семестар во академската 2020-2021 година

Студентите запишани на Англиски јазик и книжевност во 8 семестар термините за часови ги одредуваат во договор со професорите.

Информација за предавањата и вежбите во летниот семестар 2021 година, кај проф.д-р Златко Жоглев и кај проф.д-р Гордана Стојаноска

Информација за студентите од групата Македонски јазик и книжевност VIII семестар во академската 2020/2021 година за предметот „КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИИ“

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar