Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд КРЕАТИВНОСТА ВО НАСТАВАТА ПО КНИЖЕВНОСТ ВО  ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА на кандидатот м-р Фатбардха Нухиу Садриу

Авторезиме на докторска дисертација
Summary of doctoral disertation

Членови на комисијата се:
МЕНТОР проф. д-р Даниела Андоновска Траjковска daniela.andonovska@uklo.edu.mk
 

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar