Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ФАКТОР КОЈ ВЛИЈАЕ ВРЗ УСПЕХОТ ВО ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ на кандидатот м-р Теута Јусуфи Бајрами

Членови на комисијата се:
проф. д-р Валентина Гулевска valentina.gulevska@uklo.edu.mk
проф. д-р Татјана Атанасоска  tatjana.atanasoska@uklo.edu.mk
проф. д-р Златко Жоглев zlatko.zhoglev@uklo.edu.mk
проф. д-р Даниела Андоновска Траjковска daniela.andonovska@uklo.edu.mk
проф. д-р Зоран Николовски  zoran.nikolovski@uklo.edu.mk

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar