Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд ОСОБИНИТЕ НА МУЗИЧКИ НАДАРЕНАТА ЛИЧНОСТ КАКООСОБИНИТЕ НА МУЗИЧКИ НАДАРЕНАТА ЛИЧНОСТ КАКОФАКТОР НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ВО ДИДАКТИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИна кандидатот Јасмина Столиќ Пливнички

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar