Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд Влијанието на изучувањето иновации и претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките компетенции на учениците на кандидатот м-р Лилјана Поленаковиќ.

Членови на комисија:
1. проф. д-р Добри Петровски, ментор
2. проф. д-р Јове Димитрија Талевски, член
3. проф. д-р Методија Стојановски, член
4. проф. д-р Љупчо Кеверески, член
5. проф. д-р Константин Петковски, член

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar