Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд ФУНКЦИЈАТА НА ПРИМЕНАТА  НА ДОМИНАНТНИТЕ  СТРАТЕГИИ НА ПОУЧУВАЊЕ ВО УЧЕЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ на кандидатот м-р Јехона Ррустеми.

Членови на комисија:
1. Проф. д-р Јасмина Старц
2. Проф. д-р Љупчо Кеверески, kever@t.mk
3. Проф. д-р Добри Петровски, d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk
4. Проф. д-р Методија Стојановски
5. Проф. д-р Константин Петковски

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar