Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата се објавува докторскиот труд ФУНКЦИЈАТА НА ПРИМЕНАТА  НА ДОМИНАНТНИТЕ  СТРАТЕГИИ НА ПОУЧУВАЊЕ ВО УЧЕЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ на кандидатот м-р Јехона Ррустеми.

Членови на комисија:
проф. д-р Деан Илиев, deaniliev@yahoo.com
проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, dandonovskatrajkovska@yahoo.com
проф. д-р Татјана Атанасоска, tatjana_atanasoska@yahoo.com
проф. д-р Билјана Цветкова Димов,biljana.cvetkova@uklo.edu.mk
проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓиева, emilija.petrova@ugd.edu.mk

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar