Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Виш лектор, м-р Стела Босилковска ги известува сите студенти кои кај неа посетуваа/т настава дека:

  • Полагањето на ВТОР КОЛОКВИУМ по САЈ 4 и САЈ 6 е закажан за 2 јуни со почеток во 12:00 ч.
  • Полагањето на ВТОР КОЛОКВИУМ по Изборен англиски 2 и Преведувачка пракса 6 и 8 е закажано на 2 јуни со почеток во 12:00 ч.

Што се однесува до ИСПИТИТЕ, следуваат следните промени:

  • Писмен испит по Контрастрање на оригинал и превод (книжевен текст) се полага на 14 јуни во во 12:00 ч.
  • Писмен испит по САЈ 3, 4, 5 и 6 за насоката Англиски јазик и книжевност се полага на 14 јуни во 12:00 ч.
  • Писмен испит по САЈ 3 за насоката Преведување се полага на 14 јуни во 12:00 ч.
  • ДОКОЛКУ ВАШИОТ ИСПИТ НЕ Е НАВЕДЕН во овој распоред, се очекува реализирате писмен контакт со В. Лектор С. Босилковска на адреса bosilkovska@uklo.edu.mk најмалу 7 дена ПРЕД ИСПИТОТ.
  • УСМЕН испит за сите кои полагале на 14 јуни, ќе биде на 15 јуни со почеток во 9:00 ч, со запазување на протоколите.
  • Краен рок за поднесување на приготвен аудио-видео материјал од страна на студентите кои покажаа врвна одговорност во поглед на редовност на настава, активност и редовно поднесување на домашни, е на 19/20 јуни а внесувањето на оценките за истите е на 21 јуни со почеток во 10:00.

                                                                                                     С. Босилковска

Датум на известување                                                                                                                        

28 мај, 2021

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar