Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

За студентите кои слушаат Педагогија материјал за прв колоквиум до воспитанието како систем поглавјето
За студентите од Социјална и рехабилитациска педагогија, од првата презентација која ја имаат до 31 ви слајд
Едносмерно и кружно родителство и од втората презентација до слајд 58 план
За прв колоквиум доколку имате прашања контактирајте ја проф. Татјана Атанасоска

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar