Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Почитувани студенти,
Министерството за здравство на Република Македонија, во интерес на здравјето на студентската младина, има предвидено задолжително реализирање на бесплатни систематски општи и стоматолошки прегледи на студенти од I (прва) година на студии. Прегледите се задолжителни и бесплатни за сите студенти од прва година студии. Без извршен систематски и лабораториски преглед нема да можат да се завери семестар.

Повеќе информации тука

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar