Повик за учество на УКЛО Годишна меѓународна конференција на тема:
„Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој“, во организација на УКЛО, од 15-16 Ноември 2024 година во Битола.