ИЗВЕСТУВАЊЕ

Педагошкиот факултет од Битола нуди часови за подготовка на лица што сакаат да полагаат испит за лектор и за лица што сакаат да ги продлабочат своите сознанија за стандарднојазичната норма на македонскиот јазик. (За посетување на часовите, лицата не добиваат сертификат).

Пријавувањето е од 2.7.2024 г. до 2.8.2024 г.

  • Часовите се одржуваат онлајн, според претходен договор по 20 август.
  • Се одржуваат 10 (десет часа), чија цена е 10 000 денари.

 

Повеќе информации може да се добијат кај проф. д-р Виолета Јанушева, violetajanuseva@gmail.com или на телефон 075 471 299.

 

  • Пријавате се на следната врска!

https://docs.google.com/forms/d/1lIlaOuk4eshy7mVaqDHHjBqG-08EXEH7K2MWitMVvZw/edit

 

Педагошки факултет
Битола