Резултати од испитот Педагогија за студентите од педагошка доквалификација, одржан на 04.06.2024 година
– студенти кои не положија:
индекс број:     1920,    1883