Објавен е распоред на испити во јунска испитна сесија за академската 2023 – 2024 година.