Се известуваат студентите дека заверка на летен семестар ќе се изведува од 20 мај. Ги потсетуваме редовните студентите да соберат потписи од слушаните предмети во својот индекс.

Студентите од четврта година, кои имаат запишано дипломски испит, задолжително пријавуваат тема.