Во организација на ОУ Јанко Глазер, Руше, Словенија,
Филозофски Факултет, Сплит,
Универзитет Хрватска и Факултет за Образовни Науки, Универзитет „АУРЕЛ ВЛАИЧУ“, Романија 22,23 март 2024 година
Се одржа
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„РАЗЛИЧНИ ПЕДАГОШКИ ПРИНЦИПИ – ПРИСТАП НА РАБОТА СО ДЕЦА ОД РАЗЛИЧНИ ГРУПИ“,
Проф. д-р Биљана Цветкова Димов, проф. д-р Љупчо Кеверески и проф. д-р Деан Илиев од Педагошкиот факултет -Битола беа дел од научниот одбор и имаа излагања на научни трудови.
Под менторство на професорите на конференцијата учество зедоа и наши докторанти м-р Сузане Меровци, м-р Агни Капулитца и м-р Драган Ристовски.
На конференцијата учествуваа научници и стручњаци од практиката од повеќе земји: Словенија, Хрватска, Австрија,Полска, Грција, Србија, Албанија, Северна Македонија, Романија, и беа претставени различни педагошки практики во областа на работа со деца од различни групи.