• На ден 19 03 2024 проф. д-р Љупчо Кеверески од Педагошкиот Факултет – Битола заедно со Драган Ристевски докторант на Педагошкиот Факултет оддржаа предавање на Наставнички Факултет Риека на покана на деканот проф. д-р Лончариќ на тема Состојби и перспективи на надарените и талентираните во Р.С. Македонија.
  • На ден 20 03 2024 проф. д-р Љупчо Кеверески со придружба на магистер Драган ристевски учествуваа на одбележувањето на меѓународниот ден на надарените и талентираните на Република Хрватска во Ријека во чест на проф. д-р Јасна Аригони, насловот на темата беше УКЛО И ТАЛЕНТИТЕ И ТАЛЕНТИТЕ НА УКЛО.
  • На ден 22 03 2024 проф. д-р Љупчо Кеверески учествуваше како панелист во опатија во Риека во панел дискусијата на тема КАКО МЛАДИТЕ ДА СЕ ПОДГОТВАТ ЗА ЗАНИМАЊАТА ВО ИДНИНА И УЛОГАТА НА ВЕШТАЧКАТА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА ВО СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ.
  • На ден 23 03 2024 проф. д-р Љупчо Кеверески заедно со Драган Ристевски учестуваа на меѓународната конференција во Руше, Марибор Република Словенија на тема Нова Перцепција ма функционалноста на тродимензијалниот модел за постигнување на врвни резултати.