Се известуваат примените кандидати на Педагошка доквалификација дека првиот академски час ќе се одржи во СРЕДА на 28 февруари во 10 часот, а потоа ќе се одржи прво предавање.