Резултати од испитите по предметите Граѓанско и мултикултурно образование со методика и Граѓанско образование, одржани на 07.02.2024