Центарот за Интеркултурни Студии и Истражувања на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Северна Македонија ја организира Втората Светска Конференција за Религиски Дијалог и Соработка.