Почитувани студенти, Ве известуваме дека на веб страната на МОН се објавени повеќе повици за стипендии:

1. Повик за стипендии за студенти, дипломирани лица и истражувачи во РАвстрија

https://mon.gov.mk/content/?id=8455

2. Повик за стипендии за додипломски, магистерски, интегрирани магистерски студии (one-trier master – OTM) и докторски студии на државните универзитети во Унгарија за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8456

3. Повик за стипендии во рамки на Словачката билатерална програма за соработка за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8458

4. Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во земјата за академската 2023/2024

https://mon.gov.mk/content/?id=8459

5. Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во земјата за академската 2023/2024

https://mon.gov.mk/content/?id=8460

6. Конкурс за технолошки стипендии на Универзитетот Клагенфурт, РАвстрија за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8461

7. Оглас за доделување IES студентски стипендии во СРГерманија

https://mon.gov.mk/content/?id=8464