Објавен е распоред за полагање на испити во февруарската испитна сесија во академската 2023 – 2024 година.

Освен пријава која се носи на испит кај професорите, задолжително предметите да се пријават во iKnow системот.