Денес, 26.12.2023 година, академскиот кадар на Педагошки факултет го презентираше факултет и студиските програми пред матурантите на економското училиште СОУ ,,Ристе Ристески – Ричко” во Прилеп.