Денес, 25.12.2023 година, академскиот кадар на Педагошки факултет го презентираше факултет и студиските програми пред матурантите на економското училиште СОУ ,,Кузман Јосифоски – Питу” во Прилеп.