На ден 21.12.2023 година, проф. д-р Татјана Атанасоска пред средношколците во гимназијата Мирче Ацев и СОУ Орде Чопела во Прилеп ги претстави студиските програми на Педагошкиот факултет од бирола. Учениците со интерес ја проследија презентацијата. Голема благодарност до директорите на училиштата за дадената можност.