Преглед на резултатите по наставниот предмет РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА (1кол, поправен, моември, 2023)