Објавена е Прелиминарна ранг листа на кандидати за Трет циклус на студии во вториот уписен рок