Резултати од I колоквиум по предметите Граѓанско и мултикултурно образование со методика и Граѓанско и мултикултурно образование, одржан на 14.11.2023.