РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО 2023/2024 ГОДИНА (ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ)