Резултати од испитите во септемвриска сесија кај проф. д-р Татјана Атанасоска одржани на 13.09.2023:

6211   6,       6240  5,       5586  6,       6215  5,        6213  6,        5827  6,       6273  6,

6266  6,       6335  5,       6339  6,       6337  6,

Резултати за студентите од доквалификација:

1797  5,        1828  6,

1848  треба да полага дел Дидактика,

1834   треба да полага дел Дидактика.

Студентите што треба да дополнително да се јават кај проф. д-р Татјана Атанасоска за делот Дидактика од групата Педагошка доквалификација, да се јават на 27 септември на Педагошки факултет.