Објавено е Решение за прием – Конечна ранг листа за запишување  студенти во прва година во академската 2023-2024 година.