Почитувани колешки и колеги студенти на втор и трет циклус студии

Ве известуваме дека испитите за втор и трет циклус во септемвриската сесија по предметот Методологија на научно-истражувачката работа, Методологија на истражување во образовните науки, менаџментот на образование, надареноста и талентираност,… ќе се одржат на 27.09.2023 год. (среда), со почеток во 11.00 часот.

Проф. д-р Деан Илиев