Сите испити кај проф. д-р Татјана Атанасоска за студнетите на ТРЕТ циклус ќе се одржат на 13 септември.