Се објавува Решение за прием – Конечна ранг листа од ПРВ уписен рок за запишување студенти во прва година во академската 2023-2024 година.

Запишувањето на сите примени кандидати е на 31ви август и 1ви септември 2023 година (четврток и петок).