Резултати од колоквиумот одржан во Мај 2023 по предметите Социјално педагошка работа со семејство и Педагогија

За внесување на оцени дополнително ќе се објави термин.