Се известуваат студентите дека заверката на семестар ќе биде од 22 мај до 1 јуни.

Студентите од ЧЕТВРТА година кои имаат запишано дипломски труд, задолжително поднесуваат пријава за тема на дипломски труд. Пријавата се подигнува на студентски прашања.