Задоволство ни беше што во периодот од 24 до 28 април, 2023 год. Еразмус + мобилноста на Педагошкиот факултет- Битола ја реализираа еминентните колеги професори од Педагошкиот факултет во Марибор, проф. д-р Матјаж Дух, проф. д-р Јернеја Херзог и проф. д-р Томаж Братина. Професорите со нашите студенти и колеги споделија искуства и иновативни пристапи во реализацијата на учењето и поучувањето, одговараа на многубројните прашања и иницираа можности за идна поблиска и поголема соработка помеѓу двата факултети. Некои од темите на кои се осврнаа професорите беа (во оригинал):

Prof. Matjaž Duh:

Possibilities to Involve Contemporary Art in Art Education by Elementary Education pupilsMobiles and Alexander Calder as a Motivation in Art Education by Elementary Education pupilsMotivation Samples for Sculpturing in Art Education in Primary SchoolCriteria for Assessment in Visual Art with Primary School Pupils

Prof. Jerneja Herzog:

Possibilities and principles of development of art appreciation in different age group of childrenResearch aspect of the development of art appreciationHow can we use art appreciation to develop other skills?Which art works are appropriate for educational work with children of different age groups?

Prof. Tomaž Bratina:

Using didactical robots for simple problem structuring and solvingChildren’s Collaborative work in SMA creationSelected methodological topics for teacher’s action research and beyond

Педагошкиот факултет- Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола останува отворен и чекори кон својата цел!