Од Педагошкиот факултет – Битола денес започна караванот на УКЛО за запознавање на студентите со можностите што ги нуди Еразмус + програмата во претстојниот период, а беа претставени и активностите на УСС И ФСС на Педагошкиот факултет.

Погледнете како си поминавме!