Упис на летен семестар ќе се извршува од 27 февруари до 3 март.
Во iKnow анкетите се отворени, треба да се пополнат за да се отвори полето за запишување на семестар и предмети.