Објавен е распоред на часови за летниот семестар во академската 2022-2023 година.