Почитувани студенти на втор и трет циклус студии!
Ве известувам дека испитите на втор и трет циклус за кои сте во контакт со мене или сум член на комисијата за реализација на испитите ќе се одржат на 15.02.2023 (среда), со почеток во 10.00 часот.
Дотогаш очекувам да ги изработите Вашите семинарски работи по соодветниот предмет и да се подготвите за полагање на тестот.
За сите прашања можете да ме контактирате на мојот тел. број или на меил dean.iliev@uklo.edu.mk
Ви посакувам успех во учењето и студирањето!
проф. д-р Деан Илиев