Објавен е распоред за Февруарската испитна сесија за академската 2022-2023 година.