Педагошки факултет објавува Одлука за запишување на кандидати на III циклус (докторски) студии, во четврт уписен рок.